OSP Ujazdy Ochotnicza Straż Pożarna Ujazdy

MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) to komórka organizacyjna jednostki Ochotniczej straży pożarnej, która jest powoływana na podstawie Statutu OSP przez zarząd organizacji, który w tej sprawie podejmuje stosowną uchwałę.

MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat (o dolnej granicy wieku decyduje dana OSP zapisując to w swoim statucie).

Podstawowe zadania MDP to m.in.: udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP; działalność wolontarystyczna.

Cały rok prowadziy rekrutację!

Możesz do nas dołoczyć jeżeli:

 • jesteś odważny/a i wysportowany/a,
 • lubisz podejmować wyzwania,
 • chcesz być w przyszłości strażakiem (lub strażaczką),
 • uczysz się w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum,
 • mieszkasz na Ujazdach lub w okolicy,

Dołącz do nas! - Zapraszamy!

Podczas zbiórek poruszane będą między innymi następujące zagadnienia:

 • pierwsza pomoc,
 • prowadzenie łączności radiowej,
 • budowa linii gaśniczej – gaszenie pożarów,
 • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • działania na rzecz OSP,
 • i wiele, wiele więcej!

Jeżeli zbierze się 10 osobowy skład z automatu zaczynamy przygotowania do zawodów sportowo-pożarniczych.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!

W sprawach związanych z Młodzieżową Drużyną Pożarnicza można się kontaktować się z:

 • Andrzej Ogrodnik - 17 230 13 94
 • Marek Stanisławczyk - marekstanislawczyk@interia.pl